يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی( انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذا)

آگهیمناقصه  عمومی دو مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و  طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری  اراک
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای همراه با ارزیابی کیفی              مناقصه شماره : 8-96  
دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد  انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی تخصصی آیت اله خوانساری اراک را با مصالح و بصورت پرسی به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط و پس از ارزیابی کیفی واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد :   از مورخ 13/04/1396لغایت 19/04/1396
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000   ریال به حساب 2177865386005 ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)
مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه : اصل فیش واریزی
مهلت ارسال پیشنهاد :  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه02/05/1396
جلسه پرسش و پاسخ با متقاضیان : ساعت 9 صبحروز  چهارشنبه 21/04/1396 در دفتر مدیریت بیمارستان  .
میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار  : ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به مبلغ 495000000 ریال به حساب1 -161343030  بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک  .
محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : اراک – خیابان دانشگاه –  بیمارستان آیت اله خوانساری ساختمان مدیریت؛ طبقه همکف اموراداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک ،خیابان شهید شیرودی،خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.
زمان و مکان گشایش پیشنهادات :  روز سه شنبه مورخ 03/05/1396 راس ساعت 9  صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)
حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی نامه بلامانع می باشد.)حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 3 شرکت کننده می باشد(
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانیhttp://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید .
روابط عمومی واموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved