يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام واحد : امور عمومی

   مسئول واحد :حسین احمدی
   تلفن : 33675001
   داخلی : 211
   تلفن مستقیم : 33690021

وظایف و فعالیت های امور عمومی
 
·        برنامه ریزی و سازماندهی به منظور بهبود و روان سازی امور اداری و نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های واحدهای ذیربط و راهنمای آنها، کوشش در حل مشکلات موجود و بیشتر شدن فعالیت های جاری
 
·        انجام اقدامات لازم در زمینه تأمین خدمات عمومی نظیر آّب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرایداری، امور ایمنی، تأسیسات، مخابرات
 
·        پیش بینی و برآورد و تأمین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزومات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات. 
 
·        انجام امور اداری و استخدامی و نظارت بر اجرای بخشنامه ها آیین نامه ها
 
·        ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور ادرای به نقاط ذیربط و همکاری موثر مسئولین
 
·        تلاش در جهت تحول اداری و اجرای موثر در جهت تکریم ارباب رجوع
 
·        به کارگیری روش های جدید فن آوری اطلاعات و به خصوص استفاده از سیستم اتوماسیون اداری
 
·        ارزشیابی کارکنان و تعیین و بررسیی نقاط ضعف و قوت آنان
 
·        پیگیری امور مربوط به آموزش کلیه کارکنان
 
·        پیش بینی و تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط
·        پاراف نامه ها، تقدیم به مافوق و ارجاع به مادون
 
·        ثبت نامه های وارده و صادره و تهیه و صدور جوابیه و پیگیری و اجرای نامه های ارسالی
 
·        تهیه دستورالعمل های ایمنی- صرفه جویی و...
 
·        کنترل ارسال مراسلات و بایگانی نامه ها
 
·        کنتر ل کارت ساعت، مرخصی پرسنل و کنترل اضافه کار و پاراف پاس ساعتی و شخصی
 
·        صدور فرم ارزشیابی پرسنل
 
·        برقراری نظم و انضباط اداری سازمان
 
·        انجام امور مربوط به رفاه و تعاون کارکنان
 
·        کنترل و نظارت بر نحوه کار پیمانکاران طرف قرارداد
 
·        اخذ گزارش کار ماهیانه از واحدها
 
·        هماهنگی بر گزاری جلسات اداری ،کمیته هاو پیگیری مصوبات آن
   
·        نظارت بر خرید، ورود و خروج کالاهای مورد درخواست
 
·        سفارش امور چاپ و تکثیر
 
·        نگهداری، تعمیر، حفظ و حراست ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و وسایل مرکز
 
·        تنظیم کلیه قراردادهای منعقده مرکز برابر مقررات
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved