يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام واحد : حراست
 
 رئیس واحد : جناب آقای نصری
 تعداد پرسنل: 9 نفر
 
 شرح وظایف :
  کنترل ورود و خروج مراجعین و حفظ نظم و امنیت ، گشت و سرکشی به محوطه و بخشها و واحد های بیمارستان توسط پرسنل حفاظت فیزیکی .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved