يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام واحد : روانشناسی بالینی

 جناب آقای طاهر میرزایی
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی


سرکار خانم ریحانه شیخان
کارشناس ارشد روانشناس بالینی
 شرح وظایف: 
 - انجام روان درمانی - رفتار درمانی و ارائه  سایر خدمات برای بیماران
 - انجام خدمات مشاوره ای برای خانواده های بیماران
 - ارائه پیشنهادات لازم به منظور ارتقاء بهداشت روان

طریقه تماس:
33675001-5 داخلی 252
ایمیل :
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved