يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام بخش :  اورژانس
               سرپرستار : خانم فتح آبادی           
   

 پزشکان : 
 - دکتر  علی آرش انوشیروانی   
 - دکتر جمشید انصاری
 - دکتر فتح الله محقق
 - دکتر رضوان حسینیان
 - دکتر رضا آقابزرگی
 - دکتر عفت مشهدی
 - دکتر رباب عبدی
 - دکتر منیر سادات میرایی


تعداد پرسنل : 
12 نفر     کارشناس پرستاری
 تعداد تخت فعال : 14تخت


خدمات ارائه شده در بخش: 
 ارائه شیمی درمانی بصورت سرپایی - تزریق و فراورده های خونی و ارائه خدمات سرپایی به بیماران هماتولوژی - انکولوژی -  پروسیجرهای درمانی

تلفن مستقیم : ---
تلففن داخلی: 213 - 212
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved