يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتداروخانه
مسئول : خانم دکتر محسنی


خدمات و تجهیزات :
 تامین و ارائه داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران بستری
 تامین دارو و تجهیزات جدید مطرح شده در کمیته دارو - درمان
 اجرای دستور العمل های ارسالی
 پیگیری و تامین دارو هایی که دریک مقطع زمانی دچار کمبود می شوند


تلفن مستقیم : ...
تلفن د اخلی :
205
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved