يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام واحد : حسابداری                              
مسئول : اسماعیل چگینی
      
 تعداد پرسنل :                                             
  
کارشناس حسابداری    6 نفر
شرح مختصری از عملکرد واحد حسابداری:
  تنظیم و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
 تنظیم و پرداخت اسناد هزینه تدارکات
 دریافت بودجه و اعتبار از ستاد مرکزی دانشگاه
 دریافت وجه اسناد ارسال شده به ستاد دانشگاه
 هماهنگی با واحد های تابعه جهت پرداخت حقوق پرسنل مامور
 
 تلفن : 33687900
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved