يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام بخش : رادیولوژی
 مسئول بخشحسین کاج

 
 
 پرسنل
  
- کارشناس رادیولوژی         آقا        1 نفر
  - کاردان رادیولوژی            خانم      2 نفر

 خدمات ارائه شده در بخش
  
- انجام رادیوگرافی ساده از اندام های بدن
  - انجام ماموگرافی
  - انجام سونوگرافی بیماران بستری در مرکز


تجهیزات
 
- دستگاه رادیولوژی CR  با توانایی فلورسکوپی
  - دستگاه ماموگرافی
  - دستگاه سونوگرافی داپلر

 تلفن مستقیم :
---
 تلفن داخلی : 236
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved