يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت   تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بیمارستان آیت ا... خوانساری
قیمت ها به ریال می باشد

ویزیت

ویزیت درمانگاه

تعرفه

ویزیت بستری

تعرفه

متخصص

132000

روز اول

508,200

فوق تخصص

160,000

سایر روزها

415800

ویزیت اولیه درمان(جهت رادیوتراپی)

462.000

روزترخیص

277200

ویزیت حین درمان(جهت رادیوتراپی)

277,200

 

 

 

 

سرویس های
 تخت روز

معمولی

1332000

ICU

6180000

خدمات
 سرپایی
 و
 بستری

شیمی درمانی

115000

بیوپسی مغز استخوان

10711840

تزریق وریدی

18480

داخل شریانی یا وریدی 1155000

تزریق سرم

73920

شیمی درمانی یا انفوزیون طولانی مدت 1570800

تزریق خون وپلاکت

147840

کشیدن مایع آسیت

1108800

کشیدن مایع پلور

646800

فصد خون

203280

شیمی درمانی داخل نخاعی و داخل CNS 1386000

نوار قلب

92400

احیا قلبی(CPR)

924000

احیا قلبی 924000
شیمی درمانی زیر جلدی یا عضلانی 332640 هزینه همراه بدون غذا

90000

پانسمان مختصر سرپایی

46200

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیوتراپی

فیلد درمانی با شتاب دهنده گروهA

462000

محاسبات پایه فیزیک رادیوتراپی

2772000

فیلد درمانی با شتاب دهنده گروهB

646800

 کانتورینگ تومور برای دوره کامل درمان

 1108800

مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی 203280 طراحی و ساخت شیلد 831600

رادیولوژی

ماموگرافی دوطرفه

945252

گرافی قفسه صدری

136752

ماموگرافی یک طرفه

376992

گرافی قفسه صدری پرتابل

234432

ماموگرافی جهت لوکالیزاسیون

151536

گرافی لگن خاصره

145992

گرافی شکم خوابیده و ایستاده

291984

 

 

سیمولاتور با سایر روشهای تصویر برداری

1386000

 

 

 

 

پاتولوژی

بیوپسی مغز استخوان

646800

دئودنوم یا معده

398640

آسپیراسیون مغز استخوان

508200

پوست

924000

سیتولوژی مایعات وادرار

203280

پوست

1570800

 

 

 

 

سونوگرافی

شکم(کبدکیسه صفرا کلیتین پانکراس طحال)

462000

کلیتین

147840

لگن

147840

 

 

سی تی اسکن سی تی اسپیرال شکم و لگن با و بدون تزریق 1630860 سی تی اسکن گردن با و بدون تزریق 973896
سی تی اسپیرال مغز با و بدون تزریق 1034880
سی تی اسپیرال ریه با و بدون تزریق 978516
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved